Populärisera Jazzen!

Projektet syftar till att nå ny publik och göra jazzen till en del av den levande klubbkulturen. Detta gör vi genom att förena pop och jazz och hoppas på det viset kunna utveckla båda genrerna. Vi upplever att dagens krogkultur saknar levande jazzmusik. Vår erfarenhet är att jazzen i huvudsak finns i föreningsverksamhet på olika jazzklubbar där återväxten av medlemmar har stannat av. Vi vill ge jazzen en naturlig plats i Malmös uteliv. Genom ett genreöverskridande möte mellan musiker från pop och jazz hoppas vi att jazzen ska nå en ny publik.