Optimering av en unik mätteknik för kvalitetssäkring och bestämning av blodsockerhöjande egenskaper hos kolhydratrika livsmedel

ViscoSens mål på fem års sikt är att få bolagets analysmetod för fastställande av blodsocker-höjande egenskaper erkänd som standardmetod av den europeiska livsmedelsmyndigheten. För att nå dit måste ViscoSens nu arbeta med att vidareutveckla sin befintliga mätmetod. Mätningarna ska valideras mot måltidsförsök, snabbas upp och utvecklas vad gäller tillämpningsteknik, robusthet och anpassningar för olika användningsområden.