Luften vi andas: Multidisciplinär undervisning av klimat- och luftkvalitetfrågor för Gymnasieskolan

Klimat och luftkvalitet är högaktuella miljöfrågor som vetenskapligt är knutna till meteorologi, kemi och fysik, men även är starkt kopplade till samhällsfrågor och ekonomi. Enligt grund- och gymnasieskolans läroplaner ska klimat, miljö och meteorologi undervisas, och miljöfrågornas multidisciplinära natur gör det idealiskt för att integrera undervisning av olika natur- och samhällsvetenskapliga ämnen. Syftet med den populärvetenskapliga läroboken är att sprida kunskap om hur miljöfarliga utsläpp av avgaser från bilar och industrier påverkar oss dagligen i vår närmiljö och i det större perspektivet för klimatet. Samtidigt väcks nyfikenhet hos eleverna och en insikt i att naturvetenskap kan handla om våra dagliga liv och vår framtid. Genom en presentation online kommer materialet att få en bred spridning och kunna användas av gymnasielärare, för deras fortbildning eller för användning i undervisningen.