Gradientcentrifugering med mikrokanaler för mätning av densiteten hos enskilda celler

Jag vill utveckla ett instrument för precis, snabb och lättanvänd tidsupplöst bestämning av partikeldensitet med singelcellupplösning. Jag föreställer mig att detta verktyg kan tillämpas inom basbiologi och inom det medicinska området för att studera cellprocesser som i många fall påverkar celldensiteten. Vidare kommer korrekt information om densiteten på singelcellnivå att vara ett viktigt verktyg för mig och andra i min forskningsmiljö där vi arbetar mycket med akustisk celldelning.