Framgångsfaktorer för ungas välmående en inventering i syfte att skapa en modell för proaktivt elevhälsoarbete

Vi vill bidra till att öka välmående hos unga, vilket vi vet kan leda till ett ökat lärande som främjar inkludering i samhället. Vi vill skapa en modell som kan stävja den problematik som våra erfarenheter från skolan visar. Vi är övertygade om att vi med rätt insatser kan hjälpa på individnivå genom ett stödjande klassrum i en samverkande skola. Sannolikheten för behov av externa insatser minskar, vilket är positivt både ur ett samhällsekonomiskt perspektiv men även ur ett hälsoperspektiv.