Det relationella arbetet – bryggan

De senaste åren har det skett en successiv förändring inom skolan. En negativ förändring i elevers förhållningssätt till sig själva och sin potential. Detta sker samtidigt som allt fler lärare av olika anledningar antingen går på knäna eller tappar lusten till sitt yrke, energin och glädjen tryter för många. Detta är ohållbart, en ekvation som inte går ihop. Idé med ska boken är att bekräfta, hylla, stärka och inspirera alla som arbetar inom skolans värld. Med boken ska alla inom skolans värld göras medvetna om vilken fantastisk skillnad de gör eller kan göra. Det är dags att återerövra engagemanget. Med engagemanget väcks passionen till liv. Med passionerade lärare inspireras eleverna. Det gäller att ifrågasätta dagens synsätt där alla ska pressas till likhet och där validation ofta råder framför education. Trenden är negativ inom skolan. Mer resurser är inte lösningen. Lösningen är att bekräfta och nyttja den fantastiska resurs som redan finns, både hos elever och lärare.