Cyklar versus Bilar-appen – Vi är många

Appen ”The Bikes vs Cars” lagrar användarens cykelturer och omvandlar avståndet till CO2-utsläpp och sparadolja. Det ger både en individuell och en kollektiv erfarenhet, spårning och registrering av användarens egna cykelturer, och data kan delas så att det global totala antalet tillryggalagda kilometer och CO2/olja sparad visas. Denna insamlad data visas genom The Bike Data Project, en plattform som skapats för appen. Förhoppningen är att uppgifterna kommer att användas som underlag för en större politisk diskussion kring trafik, olja och klimatförändringar, och kan samtidigt fungera som återkoppling för stadsplanerare att bygga cykelvänliga städer.