Nyheter

YOU++ – Coding education platform for kids

Om vi lär dagens studenter som vi lärde gårdagens, berövar vi dem morgondagen. Vi tror passionerat att världen skulle vara en bättre plats om fler barn hade tillgång till kodningsutbildning. Om vi vill ge alla barn kodningsutbildning, oavsett socioekonomisk bakgrund, måste vi sätta kodning på schemat i skolorna. Detta kommer

Läs mer »

Didici AB – Innovativ och skalbar metodik för en konkurrenskraftigare grundskola och minskat socialt utanförskap

SI, Supplemental Instruction eller Samverkansinlärning, är en modell för lärande, framtagen i USA, för att minska avhopp och höja betygen på universitet. Det går ut på att en förebildselev (SI-ledare) planerar och leder veckovisa lektioner (SI-möten). Projektet avser en utveckling och uppskalning av ett konkret, systemförändrande och skalbart verktyg för

Läs mer »

Teachtrail Labs

Teachtrail är en ”playlist” för digitala läromedel. Genom att applicera modellen ”playlist” på utbildningsmaterial vill vi tillgängliggöra digitala läroresurser på internet i svensk skolundervisning. Teachtrail Labs har som mål är att ta fram ett verktyg som hjälper lärare och elever att bättre utnyttja det utbildningsmaterial som redan finns tillgängligt online.

Läs mer »

Management by Heart for Young Leaders

Med Management by Heart for Young Leaders vill vi genomföra ett erfarenhetsbaserat ledarskapsprogram för ungdomar och gymnasister i övre tonåren, där deltagarna uppmärksammas på det humanistiska förhållningssättet, så att de i det stora och det lilla kan verka för en hållbar värld som bygger på mångfald och fredlig samexistens. Programmet

Läs mer »

Din Röst Ska EKA! – Revolution inom skolans värld

Alldeles för ofta ser vi hur skolans värld bryter ner barns självkänsla och självbild på grund av ett fyrkantigt system som belönar och hyllar högpresterande elever medan andra hamnar i skymundan och anses vara en belastning. Detta projekt har som mål att framhäva allas resurser, vare sig man uppnår kunskapsmålen

Läs mer »

Svante – utbildningsroboten

Projektet innebär en utveckling av Svante, en öppen källkod-utbildnings-robot och ett grafisk programmeringsspråk som kommer att fungera som ett nytt pedagogiskt verktyg i skolan. Svante kommer att lösa förfrågningar från lärare, elever och föräldrar om att modernisera det sätt som tekniken lärs ut i skolan idag. Det blir en förstklassig

Läs mer »

Att veta vad som krävs…

Trycket på lärare att förändra undervisningen har blivit allt intensivare och många skolor avsätter betydande tid till pedagogisk diskussion som syftar till att utveckla lärarnas undervisningsmetoder och därmed höja måluppfyllelsen hos eleverna. På gymnasieskolan Spyken i Lund har flera enkätundersökningar genomförts med eleverna för att få en bild av hur

Läs mer »

Din Röst Ska EKA! – fortsättningsarbete

Din Röst Ska EKA! består av Jassim Ahmadi som är utbildad till socionom samt kompetensförsörjningsanalytiker och arbetar på Rosengårdsskolan i Malmö som skolkurator samt Alaa Mouhsen som är utbildad tandtekniker och arbetar som träningscoach samt ledsagare. Vi båda är uppvuxna i Rosengård. Vision om att varje individ skall kunna få

Läs mer »