Att lära från Makers – en pilotstudie för att utveckla pedagogiska metoder för undervisning i programmering

Målet är att gå bortom skolkontexten och ta inspiration från andra arenor för lärande, såsom makerkulturen och tillsammans med elever och lärare utveckla pedagogiska metoder för att undervisa programmering som (kommande) del av ämnet matematik. Resultatet av projektet är konkreta förslag på pedagogiska metoder för klassrummet och som även kan fungera som undervisningsmaterial på lärarutbildningen. Resultatet av projektet i sin helhet skall även ge underlag till en större forskningsansökan.