Sten K Johnsons Stiftelse riktar sig till individer, organisationer och företag (med skånsk anknytning) som har visioner och handlingskraft för att utveckla projekt inom utbildning, bildning, medicin, teknik, entreprenörskap, litteratur och musik.

I Sten K Johnsons anda ska stiftelsen stödja gränsöverskridande initiativ och nytänkande individer som vågar ge sig in i oprövade landskap för att utveckla nya vägar framåt.

Nyheter från stiftelsen

25Feb

Ansökan för 2019 är stängd

Ansökningsperioden stängde för drygt en vecka sedan och vi har fått in rekordmånga ansökningar. Nu följer ett gediget arbete att...
21Jan

Invigning av Hampahus på Brunnshög

Invigning av Hampahus på Brunnshög där stiftelsen lämnade stipendium 2017:  ...

Våga tänka annorlunda

diffrentEn grundläggande förutsättning för utveckling av såväl samhälle som kultur och näringsliv är att det finns individer som vågar tänka annorlunda. Genom att utmana invanda mönster och hitta alternativa vägar framåt så öppnar deras initiativ nya världar som vi aldrig annars hade fått ta del av.

Sten K Johnsons Stiftelse vill premiera och stödja aktörer som med mod och handlingskraft vågar prova annorlunda angreppssätt för att utveckla den disciplin som sökande agerar inom. Stiftelsen välkomnar ansökningar med ambitionen att ge det nya och oprövade en chans att uppmärksammas i större sammanhang.

Våga samarbeta över gränserna

Dagens forskning och utveckling genomsyras alltmer av insikten att man i skärningspunkten mellan olika discipliner har möjlighet att hämta unika kunskapsvinster. Sådana interdisciplinära initiativ utgår hela tiden från en djup grundkompetens men genom att samarbeta över gränserna skapas insikter, innovationer och lösningar som annars inte varit möjliga.

Sten K Johnsons stiftelse vill stimulera samarbete över kunskapsgränserna för att därigenom bidra till unika kunskapsvinster för både näringsliv och samhälle.

Läs mera om stipendierna

2018 års stipendieutdelning

Flaggorna var hissade utanför Ekonomihögskolan, himlen var blå och försommaren var som allra bäst när 57 glada stipendiater samlades för att ta emot sina stipendier från Sten K Johnsons stiftelse. Läs mer…

Till toppen