Sten K Johnsons Stiftelse riktar sig till individer, organisationer och företag (med skånsk anknytning) som har visioner och handlingskraft för att utveckla projekt inom utbildning, bildning, medicin, teknik, entreprenörskap, litteratur och musik.

I Sten K Johnsons anda ska stiftelsen stödja gränsöverskridande initiativ och nytänkande individer som vågar ge sig in i oprövade landskap för att utveckla nya vägar framåt.

Ansökningstiden för 2017 är nu stängd. Nästa ansökningsperiod är i januari 2018.

Nyheter från stiftelsen

16Mar

Lunds Universitets och Sparbanksstiftelsen Finns Innovationspris

Igår delade Lunds Universitet och Sparbanksstiftelsen Finn ut sitt årliga Innovationspris till tre forskningsprojekt och tre studentprojekt. Av de sex...
15Feb

Ansökningstiden för 2017 är slut

Ansökningstiden för 2017 är slut. Vi tackar alla er som har sökt våra stipendier, vi fick 490 ansökningar. Nu påbörjar...

Våga tänka annorlunda

diffrentEn grundläggande förutsättning för utveckling av såväl samhälle som kultur och näringsliv är att det finns individer som vågar tänka annorlunda. Genom att utmana invanda mönster och hitta alternativa vägar framåt så öppnar deras initiativ nya världar som vi aldrig annars hade fått ta del av.

Sten K Johnsons Stiftelse vill premiera och stödja aktörer som med mod och handlingskraft vågar prova annorlunda angreppssätt för att utveckla den disciplin som sökande agerar inom. Stiftelsen välkomnar ansökningar med ambitionen att ge det nya och oprövade en chans att uppmärksammas i större sammanhang.

Våga samarbeta över gränserna

Dagens forskning och utveckling genomsyras alltmer av insikten att man i skärningspunkten mellan olika discipliner har möjlighet att hämta unika kunskapsvinster. Sådana interdisciplinära initiativ utgår hela tiden från en djup grundkompetens men genom att samarbeta över gränserna skapas insikter, innovationer och lösningar som annars inte varit möjliga.

Sten K Johnsons stiftelse vill stimulera samarbete över kunskapsgränserna för att därigenom bidra till unika kunskapsvinster för både näringsliv och samhälle.

Läs mera om stipendierna

2016 års stipendieutdelning

59 stipendier till ett sammanlagt värde av 6,5 MSEK, delades i tisdags ut till 59 glada stipendiater. Sommaren hade tagit tillfällig paus, men de svenska flaggorna vajade över Ekonomihögskolan i Lund när Sten K Johnsons stiftelse hade sin fjärde stipendieutdelningsceremoni. Läs mer…

Till toppen