Modell till en ny basutställning om Malmö 1870-idag

Malmö museum ska tillsammans med stadsbyggnadskontorets 3D-verkstad producera en modell, över Malmö, som visualiserar historiska händelser och skeenden. Modellen kommer att vara en del av en ny utställning om Malmös historia på museet. I uppstartsfasen av samarbetsprojektet har museet och 3-D verkstaden varit på flera studiebesök. Bland annat på Köpenhamns museum och Dansk Arkitektur Centre. Och så på 3-D verkstaden såklart! På bilderna syns David Cinthio från Malmö museum och Björn Fröding från 3-D verkstaden.