YOU++ – Coding education platform for kids

Om vi lär dagens studenter som vi lärde gårdagens, berövar vi dem morgondagen. Vi tror passionerat att världen skulle vara en bättre plats om fler barn hade tillgång till kodningsutbildning. Om vi vill ge alla barn kodningsutbildning, oavsett socioekonomisk bakgrund, måste vi sätta kodning på schemat i skolorna. Detta kommer inte bara att öka räckvidden och jämställdhet i kodningserfarenhet, det banar också väg för modernisering av det allmänna utbildningssystemet. Det är dags att fullt ut utnyttja tekniken och den pedagogiska makt som finns i ”gamification” och elevanpassat lärande. Vi hjälper lärare att förstå att kodning inte är skrämmande, inte ens svårt, utan en stor möjlighet att förnya vår Grundskola.