Weltklasse 2015

Projektet Weltklasse innebär en serie samtal på scen, där världsledande forskning främst från Lunds Universitet lyfts fram.  Syftet med projektet är att på ett enkelt och okomplicerat sätt intressera och engagera medborgare såväl regionalt och nationellt som internationellt. Den världsledande forskningen som äger rum i Lund är omfattande och imponerande och bör få mer fokus, men på ett enklare och mer lättbegripligt sätt än idag. Vi vill belysa kundnyttan och de kommersiella vinningarna av en ny produkt eller ett forskningsresultat snarare än den teoretiska och akademiska vetenskapen bakom.