Visualiserad vetenskap

Projektet går ut på att skapa en utställning med bilder av osynliga objekt. Med osynliga objekt avses att de inte är synliga för blotta ögat. Bildmaterialet i utställningen består av mikroskopbilder skapade med elektronmikroskopi som sedan redigerats och färglagts för att skapa en ny typ av visualisering. Dessa bilder skapas i gränslandet mellan vetenskap och konst och kan således vara både fascinerande, informativa och vackra.