Vindla i Glaslandet – skivinspelning

Vindla är en klassiskt skolad stråkkvartett som med stor nyfikenhet tar sig an olika genrer och utmanar den traditionella stråkkvartettens former. Vi vill nå ut till barn och vuxna som sällan möter klassisk musik eller stråkmusik. En inspelning ska göra musiken lättillgänglig både i fysisk form och digitalt. Vi vill visa att man inte alltid måste anpassa musik speciellt för barn; att barn och vuxna kan beröras av och uppskatta samma sorts musik och tillsammans dela upplevelsen utifrån respektive referensramar. Vår avsikt är att skivan ska kunna användas i pedagogiskt arbete på förskolor.