Vevios, framtidens trygghetslarm

Äldre och kroniskt sjuka med trygghetslarm utsätts dagligen för en stor risk i sin egen hemmiljö; ingen hör när de är i akut behov av hjälp varför assistansen uteblir. Den livsviktiga kommunikationen via trygghetslarm har nämligen stora brister. Larmet är de utsatta gruppernas livlina som skall ge omedelbar assistans i en nödsituation genom att garantera direktkontakt med Larmcentralen. Dagens trygghetslarm ger en falsk trygghet. De otillförlitliga trygghetslarmen har i vissa fall även lett till dödsfall. Målet med Vevios är att ge alla utsatta grupper en trygg vardag. Samhällets mest utsatta grupper betalar ett allt för högt pris och lever i otrygghet. Vevios mobiltelefonarmband är svaret och garantin.