Vattenanden – en möjlig miljöindikator för läkemedelsrester

Syftet med detta projekt är att ta fram en analysmetod för att upptäcka påverkan av läkemedelsrester i rinnande vatten nedströms reningsverk. Detta skall ses som ett komplement till dyra kemiska analysmetoder. Målet är att sätta upp försöksakvarier för att testa hur nätspinnande nattsländelarver påverkas av olika kemikalier. Det slutgiltiga målet är att kunna upptäcka förekomst av läkemedelsrester i naturen, genom att samla in nät från larverna uppströms och nedströms reningsverk.