Väsentliga förbättringar för AAF

Målet för detta projekt är att ha ett fungerande odlingsområde på fältet, implementera den första fasen av ett flerårigt skogsjordbruk, ha en komposttoalett och en tvättstation. Med dessa investeringar tacklar vi de största hoten mot AAF och säkerställer organisationens överlevnad under en lång tid. Ett varierat produktionssystem kommer att locka studenter och forskare från många olika områden, skapa ett långsiktigt perspektiv för intäkter och skapa synergier för produktivitet, motståndskraft och hållbarhet.