Vad kan lärare lära sig av programmerare och vad kan programmerare lära sig av lärare

Kodcentrum är en ideell förening som gratis introducerar barn till programmering och digitalt skapande; samtidigt som vi breddar bilden av vem som kan programmera och vad som är uppbyggt av kod. Vi brinner för att alla barn ska få en chans att prova på, inspireras och utforska den digitala världens möjligheter oavsett bakgrund, skola, förkunskap eller tillgång till digital teknik. I en allt mer digitaliserad värld blir programmeringskunskaper och en förståelse för hur digitala tjänster fungerar allt viktigare. Det är en demokratifråga och en förutsättning för att kunna ta del av viktiga samhällsfunktioner, påverka samhällsutvecklingen och vara en kritisk konsument av digitala produkter och tjänster.

Programmering och digital kompetens ingår i läroplanen, men många lärare känner sig osäkra inför att undervisa i ämnet. Kodcentrum välkomnar därför möjligheten att med bidrag från Sten K Johnson Stiftelsen kunna erbjuda lärarkodstugor i Skåne. I lärarkodstugorna får lärare helt gratis en grundläggande och inspirerande introduktion till programmering och digitalt skapande och hur de kan använda programmering i skolan med stöd i våra lektionsupplägg och pedagogiska material som följer befintlig läroplan. Lärarkodstugorna leds av volontärer som har lång erfarenhet från kodstugor för barn och är yrkesverksamma inom IT och programmering. Vi vet att lärare och volontärerna har otroligt mycket att lära av varandra. Volontärerna kan inte bara lära ut grunderna i programmering utan även användbara arbetsmetoder och ”mindsets”, samt en känsla av att ”våga testa” och att det är ok att inte kunna allting som lärare för att våga handleda eleverna.Lärarna som deltar kommer i sin tur att kunna inspirera och stötta de barn som de möter i sina klassrum men även inspirera kollegor till att våga utforska programmering och digitalt skapande.

”Jag är inte lika rädd för programmering som jag var tidigare, för volontärerna var så coola med det. Idag när jag tittar på det nya i läroplanen kan jag skratta åt det. Det här kan jag ju nu! Innan förstod jag inte, vad är det jag ska göra? Det har tagit mig 10 veckor att inse, men nu kan jag undervisa alla mina årskurser. Jag behöver ingen högskolekurs för det.”

”Samtidigt som lärarkodstugan har jag utbildat 18 lärare i programmering på min skola! Tillsammans så undervisar vi 18 lärare i vår tur ca 250 elever. Detta med stöd av eller enbart med hjälp av materialet från Kodboken.se. Vi har bland annat testat Robotkompis med uppdrag, interaktiva berättelser, sorteringslekar och givetvis grundläggande Scratch”