Klimatsmarta mjölkproteiner

Cirkulär AB är ett bolag ägnat åt att utveckla en produktionsmetod för framtidens mejeriprodukter.

Bolaget grundades 2019 i Lund av Eric Öste & Sebastian Carreno Correa som en avknoppning från ett Vinnovaprojekt som har visat stor kommersiell potential. Projektet utfördes i samarbete med Lunds Universitet och Chalmers.

Affärsidén bygger på att skapa mjölkproteiner (identiska de i mjölk) i en bioreaktor för att ersätta mjölk i ostproduktion. Detta alternativ är helt animaliefritt och 100 % veganskt utan att kompromissa med ostens smak, textur och egenskaper. Tidiga indikationer visar även på innovationens potentiella miljövinster jämfört med traditionell ostproduktion, och som ett bidrag till en hållbar livsmedelsproduktion. Målet är att ostproducenter kan använda vår råvara för att göra sina egna ostvarianter mer klimatsmarta.

rpt