Hälsoprogrammet – för stärkt hälsa hos unga

Psykisk ohälsa hos barn och unga är idag en stor och växande samhällsutmaning. I rapport efter rapport larmas det om att fler drabbas och att de gör det allt längre ner i åldrarna. Ohälsa i skolåldern kan sedan bli ett hinder för barnen att klara av skolgången, och i sin tur komma in på arbetsmarknaden och förverkliga sina drömmar.

Boost by FC Rosengård är en idéburen organisation i Malmö som i över 15 år har drivit flera olika verksamheter och initiativ som riktar in sig mot att stötta unga in på arbetsmarknaden.

Det vi ser idag är att många som kommer till oss, allt fler de senaste åren, av olika mår dåligt. Genom den här satsningen vill vi bidra till att ge unga verktyg som gör att de stärker sin upplevda hälsa och välmående.

I det här projektet kommer vi att ta fram Hälsoprogrammet, en utbildning för unga i Skåne. Hälsoprogrammet ska innehålla tre moduler med teman som vi har sett är viktiga för en förbättrad och bibehållen hälsa: Sätta och följa upp mål; Stress och motivation och Förebyggande hälsa. Vi kommer genomföra utbildningen för unga i föreningar och skolor i men också ta fram ett material som kan användas av ledare i andra organisationer som vill genomföra utbildningen själva. Projektet ska leda till att fler barn och unga i Skåne mår bättre, orkar prestera bättre och på så sätt ökar sina möjligheter att kunna komma ut på arbetsmarknaden.