Vad kan lärare lära sig av programmerare och vad kan programmerare lära sig av lärare, och hur kan vi tillsammans verka för en digital demokrati?

Målet med lärarkodstugorna är att ge lärare bra förutsättningar för att kunna introducera programmering och digitalt skapande, både inom matematik och teknik, men även ämnesintegrerat i sin undervisning i enlighet med läroplanen. Att förstå hur digitala tjänster och produkter fungerar är en demokratifråga och en förutsättning för att våra barn ska kunna ta del av viktiga samhällsfunktioner, påverka samhällsutvecklingen, vara kritiska konsumenter, samt för framtida arbetsmöjligheter.