Utveckling av prototyp av billig, exakt och snabb robotenhet för fältfenotypning som kan hjälpa till vid förädling av nya grödor som kan anpassa sig efter ett klimat i förändring

Förädling av nya grödor kräver screening för fenotypiska egenskaper för hög avkastning under fältförhållanden för tusentals genotyper på många platser. Dessa screeningar är tidskrävande, mödosamma, dyra och saknar precision och enhetlighet. Befintliga fenotypningstekniker är dyra och saknar precision på grund av oförmågan att mäta inuti plantkronan. Den föreslagna innovativa tekniken kommer att använda spektrala robotsensorer och artificiell intelligens för att lösa dessa problem.