Utveckling av ny typ av helt självförsörjande förskola

Projektet ska på kort sikt aktivt vara med och lösa en akut och återkommande förskolekris på ett sätt som tillför stadsmiljön något positivt. Byggnaden ska bli ett pedagogiskt redskap för barn, pedagoger och föräldrar och leda till hållbar insikt utan pekpinnar. Byggnaden ska bli en produkt som blir en dellösning för kommuner med varierande behov av barnomsorg. Produkten och dess skapandeprocess ska bli en inspirerande generator för utveckling i cleantechsektorn i Skåne som fokus.