Utveckling av högeffektiv solvärmedrive vatten-avsaltare

Projektet kommer att bedriva FoU samt verifiering av en effektiv lösning på vattenbristen i krisområden. Uppskattningsvis kan enheten framställa 3-4 gånger dagsbehovet av dricksvatten per dygn och syftet är att genom detta projekt påvisa att designen är pålitligt och kan möta den målsättningen. Utöver att avsaltare i sig ska möta krav på hållbarhet, prisvärdhet, beständighet samt driftsäkerhet, utforma även ett förhållningssätt som inkorporerar miljömässiga och sociala konsekvensanalyser.