Utveckling av en ny cancerterapi riktad mot en av de vanligaste genetiska defekter i cancerceller

Majoriteten av SCLC-patienterna överlever ett år eller mindre efter diagnosen. Vårt syfte är att utveckla ett läkemedel mot SCLC, som både är mer effektivt än nuvarande behandlings-rekommendation och som dessutom leder till färre antal biverkningar. Hypotesen som vi vill utvärdera är om behandling med L12 visar bättre effekt än de terapier som idag finns tillgängliga, samt utvärdera grundläggande farmakokinetiska egenskaper av molekylen.