Utställningen You go boy! Den goda manligheten – mansroller i 500 år på Skarhults slott

Skarhults kulturminne har genom utställningar, böcker och artiklar verkat för ett ökat intresse för vår gemensamma historia. Efter 4 år av utställningar om historiens starka kvinnor är det nu dags att skapa goda förebilder för våra pojkar och unga män. En genomgång av mansideal genom tiderna, från riddare i Rustning till surdegsbakande latte-farsa, kan hjälpa oss att förstå hur vi har hamnat i dagens polariserade #Metoo-värld och samtidigt överösa publiken med historiens exempel på goda män.