Urval i full gång

Vi i Sten K Johnsons Stiftelse har ägnat en del av sommaren åt att läsa igenom alla de 557 ansökningar vi fick. Vi blev överväldigade av det stora intresset och känner oss hedrade att så många sökte. Det har varit ett sant nöje att läsa om alla intressanta och spännande projekt. Urvalsprocessen är i full gång och vi hoppas kunna ha ett beslut av styrelsen under första halvan av oktober.