Vi fick 557 ansökningar!

Tack alla ni som visat intresse för våra stipendier. Vi fick 557 ansökningar!

Nu börjar det digra och ansvarsfulla arbetet med att välja de projekt vi tycker stämmer bäst överens med våra kriterier. Stipendierna delas ut den 12:e november, men vi kommer att kunna ge besked om vilka som fått eller inte fått stipendier redan i oktober.