Styrelsebeslut angående stipendieutdelning

Nu har vår styrelse fattat beslut kring vilka stipendier vi ska dela ut. Under oktober månad kommer vi, så snart vi kan, att meddela alla de lyckliga som fått stipendium och alla de mindre lyckliga som tyvärr inte fick stipendium i år. Stipendieutdelningen sker den 14:e november.