Alla besked utskickade

Nu har vi skickat ut besked till alla som fått och inte fått stipendier av stiftelsen i år.

Du som inte fått något besked, hör av dig.

Stipendieutdelning är den 14:e november och efter det kommer vi att offentliggöra alla stipendier på vår hemsida.