Urban biodling – biodling och pedagogik i närmiljö

Syftet med projektet är att skapa ett bestående nätverk för samverkan mellan olika intressenter från den sociala ekonomin, förskolor och skolor, fastighetsägare, med flera, för att utveckla och främja urban biodling i Malmö.