Uppstart av Sveriges första miljömässigt hållbara herrskrädderi i Malmö

Idén är att redan tillverkade kläder av äldre, fin kvalité, dessutom från vårt närområde, ska få en renässans. En ökad förståelse ska väckas hos konsumenter om att gamla kvalitetskläder har ett stort värde och att genom att förnya dem så att de blir moderna idag så ska kunden vara stolt över att den bidrar till en bättre miljö genom att välja en av dessa kostymer istället för en nytillverkad. Det ska upplevas som någonting ”extra” att bära ett sådant plagg både för att de är hantverksmässigt gjorda (utan att exploatera sömmerskor i andra delar av världen) och för att de sparar på vår planet vid tillverkningen.