uPOWER – sustainable energy solutions from forest-tree associated microbes

Vi har för avsikt att hitta nya alternativ för hållbar produktion och lagring av förnybar energi genom att använda den biosyntetiska kapaciteten hos mikrober bland skogsträd. Detta kommer vi att göra genom att undersöka om mikrobsamlingar, som samlats in vid vårt laboratorium från skogar i södra Sverige, innehåller stammar med hög kapacitet för mikrobiell elektrosyntes, (dvs. användning av elektricitet för att omvandla CO2 till kemiska sammansättningar såsom enkla organiska syror eller för att producera energirika oljor).