Universum till klassrummet

”Universum till klassrummet” handlar om att med hjälp av astronomiska observationer ge ungdomar möjlighet till unika insikter om vår plats i universum och ge dem ett alternativt perspektiv på vår tillvaro. Genom fjärrstyrning av ett avancerat teleskopsystem vid det amatörastronomiska Tycho Brahe-observatoriet i Oxie kan exceptionella digitala bilder av djuprymdsobjekt erhållas direkt till klassrummet. Projektet riktar sig närmast till gymnasister och utgör ett kraftfullt stöd för lärare i ämnena fysik, teknik och naturvetenskap. Förutom de rent astronomiska observationerna innebär projektet också att elever kommer i närkontakt med digital högteknologi.