Undervisning av gymnasieelever i mänskliga rättigheter

Projektets syfte är att genomföra föreläsningar för undervisande personal på 25 olika gymnasieskolor i Lund och Malmö. Genom att genomföra dessa föreläsningar kommer lärarna vid gymnasieskolorna i sin tur bättre kunna genomföra undervisning för eleverna om mänskliga rättigheter, vilket kommer leda till en allmän bättre förståelse och en förmåga att basera åsikter och engagemang i verifierbara fakta. I undervisningen kommer också en komponent av källkritik av mänskliga rättighetslitteratur.