Udda profiler från Lunds universitet

Syftet är att framställa en bok som beskriver några profiler från Lunds universitet, som på olika sätt utmärkte sig under universitetets uppbyggnad och vars liv kan inspirera till förståelse och fascination för den bakgrund som sedan möjliggjort att vi i modern tid kan studera vid Lunds universitet och nå långt. Den handlar om udda profiler som varit verksamma vid Lunds universitet under dess 350-åriga historia. Boken kommer att användas som årsbok för Lunds Universitetshistoriska Sällskap 2019.