Tvärvetenskapliga perspektiv på eHälsans möjligheter och utmaningar

Projektet ska resultera i utgivandet av en antologi om eHälsa med preliminär titel ”eHealth: For better, for worse – in sickness and in health”. eHälsa är ett tämligen nytt forskningsområde som utvecklas snabbt och Pufendorfgruppen har en unik tvärvetenskaplig sammansättning som möjliggör en analys och diskussion, från olika perspektiv, av eHälsans möjligheter samt de hinder och farhågor som finns inför framtida utveckling inom området.