Tugga om mat

Projektet har tre syften som alla skapar samhällsnytta; 1) att positionera mat som en viktig samhällsfråga i omställningen mot ett hållbart samhälle, 2) att höja allmänhetens kunskap om mat på ett sätt som kan vara till användning i vardagen. Inom det ryms många aspekter som exempelvis: öka kunskapen om hållbara matval; skapa förståelse för hur mat produceras och 3) att bidra till att sprida aktuell forskning om mat. Det kan gälla exempelvis hållbara matval, näringsinnehåll och framtidens måltid.