Tryckning av antologin Deckarnas svenska landskap

Om de svenska deckarnas framgångar och popularitet idag råder inga tvivel. Något som ofta fascinerar både svenska och internationella läsare är skildringarna av den svenska naturen och förankringen i det lokala, vilket kan framkalla känslor av såväl igenkänning som av något exotiskt. Vad som saknas på den svenska bokmarknaden är en bok som handlar om just detta: de svenska deckarnas skildring av natur och landskap. Varje kapitel i antologin skildrar ett landskap och dess natur sett genom huvudsakligen en deckarförfattares ögon.