Trelleborg Pianofestival

Det övergripande syftet är att stötta och hjälpa de främsta pianisterna i början av sin yrkeskarriär. Dels genom konkreta verktyg i entreprenörskap, dels genom att skapa en mötesplats för den utforskande pianisten, ett slags utvecklingscenter där pianister med olika kompetenser och bakgrunder möts och utbyter erfarenheter. Detta kombineras med en utåtriktad verksamhet för att i Trelleborg erbjuda konserter med pianister på högsta nivå.