Trädfinnaren

Projektet syftar till att ta fram, utveckla och lansera Trädfinnaren, ett pedagogiskt verktyg för barn i skolans tidiga år. Verktyget består av ett program för surfplattor, en app, tillsammans med en tillhörande handledning. Målet är att på ett roligt och underhållande sätt locka ut barn i naturen
och lära dem om träd och årstidernas växlingar i naturen
samt träna barnen i att observera sin omgivning.