Tonsättaren som entreprenör, entreprenören som tonsättare

Syftet är att öka förståelsen för den nutida svenska (och skånska!) musiken och sätta den i sitt sammanhang på ett sätt som gör den meningsfull och mer tillgänglig för publiken. Genom min musik kan jag på ett personligt sätt representera Sverige/Skåne på världsscenerna och därigenom lyfta fram och väcka nyfikenhet för svensk klassisk/nutida musik och dess utövare. Ett annat syfte är att överbrygga kommunikationssvårigheter och fördomar mot nutida musik.