Tipsbank och Community för ungas läsande

Syftet med projektet är att skapa bättre förutsättningar för skolbibliotekarier och lärare att genomföra annorlunda och nytänkande projekt för att stimulera läsning. De flesta skolbibliotekarier och lärare arbetar idag ensamma och under tidspress. Den digitala communityn/tipsbanken ger möjlighet att på ett enkelt och tillgängligt sätt utbyta idéer och metoder.