Tidig upptäckt av växtpatogener med hjälp av mikrofluidikchip

Med mikrofluidikchip vill vi möjliggöra tidig detektion och diagnos av växtpatogener för att möjliggöra precisionsbesprutning. Detektion möjliggörs innan sjukdom uppstår, vilket räddar skörden samtidigt som vi kan drastiskt minska användning av kemisk besprutning. Vi ska etablera och utöka nätverk med jordbrukare och experter för prototyptestning och framtida utveckling av både produkt och tjänst. Vi ska verifiera affärsmodell och teknisk lämplighet.