The Conference

The Conference by Media Evolution är en internationell mötesplats för människor som vill förändra världen och har det rätta engagemanget att göra det. Under två dagar deltar 1 000 personer i en konferens på Slagthuset i Malmö. Ytterligare 1000 personer deltar i workshops, master classes och meetups med det lokala samhället under veckan kring konferensen. Deltagarna är beslutsfattare och kreatörer, den gemensamma nämnaren är att de arbetar med kommunikation på ett eller annat sätt och är fast beslutna om att de har makt att förändra världen från sin horisont.