The Bridge

The Bridge är ett initiativ och projekt med syfte att skapa en infrastruktur för att driva samtal, samarbete och lösningar för globala utmaningar genom att koppla ihop företagande och entreprenörskap med life science och materialforskning. Målet är att på lång sikt skapa ett forum liknande World Economic Forum men för de globala hållbarhetsmålen, och med skillnaden att även skapar möjligheter för testbeds och konkreta lösningar och affärer för att lösa en utmaning.