Teknisk utveckling/formulering av depå-implantat för att förhindra återfall i bröstcancer

Bröstcancer är enligt WHO den näst vanligaste cancerformen i världen. Behandlingen är vanligen kirurgi i kombination med cytostatika och/eller strålning och för majoriteten av patienterna startas därefter en 5-årig antiöstrogenterapi för att hindra återfall. Projektet avser att utveckla ett unikt p-stavsliknande implantat med välkänd substans (aromatashämmare – antiöstrogent läkemedel) som används för att behandla samt minska risken för återinsjuknande i bröstcancer. Detta är tänkt att göras med hjälp av ny unik farmaceutisk teknologi, vilken ger en jämn frisättning av läkemedlet under 6-12 månader. Något sådant läkemedel finns ännu inte på marknaden.