TECHSHIP

Målet med Techship är att skapa förebilder och bygga broar mellan ungdomar i olika stadsdelar och näringslivet.Det vi adderar år 2023 är ett impact fokus.Vi kommer satsa på att ungdomar kommer lösa våra globala hållbarhetsutmaningar där dessa genereras i kunskapsintensiva startups.Detta görs genom samma metodik som Techship har idag. Dessutom vill vi att attrahera unga talanger till Skåne. Målet blir då att Techship ska ha ett impact fokus som når ut nationellt, men sker regionalt i Helsingborg