Studies in Seneca’s Epistulae Morales

Målet är att sprida kunskap om filosofen Senecas morallära.  Denne antike vise har i 2000 år varit ett stöd för sökande människor. Boken handlar om bildspråket i filosofen Senecas brevsamling Epistulae Morales, författad omkring år 60 e. Kr. Boken visar hur den moraliska och filosofiska utveckling Seneca försöker åstadkomma hos sina läsare bland annat beskrivs genom en rad liknelser och metaforer.